لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

خموش و گوشه نشینم مگر نگاه تو‌ام


خموش و گوشه‌نشینم، مگر نگاه تو‌ام

لطیف و دورگریزی، مگر خیال منی

 

سیمین بهبهانی
15 دسامبر 2018