لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

خدا کناد که ای دوست بین ما چیزی


خدا کناد که ای دوست، بین ما چیزی

به هم اگر بخورد، استکان ما باشد !

 

حسین جنتی
30 جولای 2015