لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

خار ترم که تازه ز باغم زدوده اند


خار ترم که تازه ز باغم زدوده‌اند

محروم بوستانم و مردود آتشم

 

فصیحی هروی
28 ژوئن 2016