لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

حیف باشد در وفا کم بودن از رنگ حنا


حیف باشد در وفا کم بودن از رنگ حنا

عمر آن بهتر که در پای نگار آخر شود

 

غنی کشمیری
27 مارس 2016