لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

حسابم را جدا کن از حساب دیگران ساقی


حسابم را جدا کن از حساب دیگران ساقی

دو جام از آنچه خود گهگاه می‌نوشی محبت کن

 

حسین زحمتکش
13 جولای 2015