لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

حدود پر زدنم را به من نشان داده است


حدود پر زدنم را به من نشان داده است

همان که بال نداده است و آسمان داده است

 

حسین جنتی
6 ژانویه 2017