لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

جواب نامه ام از بس ز جانان دیر می آید


جواب نامه‌ام از بس ز جانان دیر می‌آید

جوان گر می‌رود قاصد ز کویش پیر می‌آید

 

معلوم شبستری
14 آگوست 2015