لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

جز همین در به در دشت و صحاری بودن


جز همین در به در دشت و صحاری بودن

ما به جایی نرسیدیم ز جاری بودن

 

حسین منزوی
28 فوریه 2017