لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

جای یک زخم دگر در همه اعضایم نیست


جای یک زخم دگر در همه اعضایم نیست

بعد از این تیغ بینداز و نمکدان بردار

 

فطرت مشهدی
۶ آذر ۱۳۹۷