لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تیر غم بر دل عاشق ز درون می آید


تیر غم بر دل عاشق ز درون می‌آید

هست بی فایده این سینه سپرداری دل

 

واقف لاهوری
21 مارس 2017