لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تو را که حسرت یک خواب طاقباز نخوردی


تو را که حسرت یک خواب طاقباز نخوردی

ز دشنه‌های فرومانده در کمر چه توان گفت ؟!

 

حسین جنتی
20 می 2016