لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تو را چه غم که یکی در غمت به جان آید


تو را چه غم که یکی در غمت به جان آید

که دوستان تو چندان که می‌کشی بیشند

 

سعدی
27 آوریل 2018