لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تو ای وحشی غزال و هر قدم از من رمیدن ها


تو ای وحشی غزال و هر قدم از من رمیدن‌ها

من و این دشت بی‌پایان و بی‌حاصل دویدن‌ها

 

تو و یک وعده و فارغ ز من هر شب به خواب خوش

من و شب‌ها و درد انتظار و دل تپیدن‌ها

 

نصیحت‌های نیک اندیشی‌ات گفتیم و نشنیدی

چه‌ها تا پیشت آید زین نصیحت ناشنیدن‌ها

 

پر و بالم به حسرت ریخت در کنج قفس آخر

خوشا ایام آزادی و در گلشن دویدن‌ها

 

کنون در من اگر بیند، به خواری و غضب بیند

کجا رفت آن به روی من به شوق از شرم دیدن‌ها ؟

 

تغافل‌های او در بزم غیرم کشته بود امشب

نبودش سوی من هاتف گر آن دزیده دیدن‌ها

 

هاتف اصفهانی
13 آوریل 2016