لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ترسم که تاب پرسش فردا نیاوری


ترسم که تاب پرسش فردا نیاوری

امروز یک دو بوسه بده خون‌بهای دل

 

واقف لاهوری
21 مارس 2017