لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ترسم آن سیمین بدن باشد در آغوش رقیب


ترسم آن سیمین بدن باشد در آغوش رقیب

دیده‌ام تقویم را امشب قمر در عقرب است

 

عالی شیرازی
14 فوریه 2017