لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تا پس از مرگ هم آسوده نباشم آن شوخ


تا پس از مرگ هم آسوده نباشم، آن شوخ

با رقیبان ز سر تربت ما می‌گذرد

 

واقف لاهوری
11 ژوئن 2016