لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تا زلف دراز دلبران هست


تا زلف دراز دلبران هست

کوته نشود بهانه‌ی دل

 

واقف لاهوری
21 مارس 2017