لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تا روی نیارد به تو آرام نگیرد


تا روی نیارد به تو آرام نگیرد

در عشق دلم هیچ کم از قبله نما نیست

 

فانی کشمیری
12 آگوست 2015