لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تا رفته ای شمار شب و روز میکنم


تا رفته‌ای شمار شب و روز می‌کنم

ایام عمر من همه یوم الحساب بود

 

صالح تبریزی




13 جولای 2015