لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار


بی عمر زنده‌ام من و این بس عجب مدار

روز فراق را که نهد در شمار عمر

 

حافظ
18 اکتبر 2018