لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بیهوده خیره ای به افق های دور دست


بیهوده خیره‌ای به افق‌های دور دست

یادت نرفته است که پروانه‌ایم ما ؟

 

حسین دهلوی
25 ژانویه 2017