لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بین صدها سرفرازی یک تباهی لازم است


بین صدها سرفرازی یک تباهی لازم است

گاه در چشم خلایق روسیاهی لازم است

 

زندگی شطرنج با خویش است، تا کی فکر برد ؟

در میان صفحه گاهی اشتباهی لازم است

 

رشته‌ی بین من و او با گره کوتاه شد

معصیت آنقدرها بد نیست، گاهی لازم است

 

هر که از دل‌پاکی‌ام دم زد مرا تنها گذاشت

آمدم حفظش کنم دیدم گناهی لازم است

 

بعد از این در راه عشقم هر گناهی می‌کنم

در پشیمان کردنم لطف الهی لازم است

 

ما صراط مستقیم بی‌تقاطع ساختیم

گفته «لا اکراه فی الدین» پس دو راهی لازم است

 

کاظم بهمنی
29 جولای 2014