لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بیند چو کسی سوی تو گیرم سر راهش


بیند چو کسی سوی تو گیرم سر راهش

تا ذوق تماشای تو دزدم ز نگاهش

 

قاضی نورالدین
19 جولای 2018