لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بگذار تا ببینمش اکنون که می رود


بگذار تا ببینمش اکنون که می‌رود

ای اشک از چه راه تماشا گرفته‌ای ؟

 

اطهری کرمانی
5 جولای 2016