لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بوسیدم آن دهان را زان رو که گر بپرسند


بوسیدم آن دهان را زان رو که گر بپرسند

بوسیده‌ای کجا را ؟ گویم که هیچ جا را

 

تنهای قمی
17 سپتامبر 2015