لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به پیش او سخن از حال زار من مکنید


به پیش او سخن از حال زار من مکنید

بدین بهانه تکلم به یار من مکنید

 

شرف جهان قزوینی
7 آگوست 2018