لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به زکات حسن بگذر سوی گلستان که گلها


به زکات حسن بگذر سوی گلستان که گل‌ها

همه با کف گشاده ز پی دعا نشسته

 

صائب تبریزی
29 جولای 2017