لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به حیرتم که چه سان می خورد به دل تیرت


به حیرتم که چه سان می‌خورد به دل تیرت

تو را که هیچ نظر نیست بر نشانه‌ی خویش

 

صیدی تهرانی
11 ژوئن 2016