لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به حشرم وعده ی دیدار اگر دادی نمی رنجم


به حشرم وعده‌ی دیدار اگر دادی نمی‌رنجم

وصال چون تویی را صبر این مقدار می‌باید

 

شفایی اصفهانی
17 سپتامبر 2015