لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به جز تو کز دل بیچاره صبر می طلبی


به جز تو کز دل بیچاره صبر می‌طلبی

کسی نگفته به بسمل که بال و پر نزند

 

کلیم کاشانی
۸ آبان ۱۳۹۵