لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به بازجوی درون فرصت سوال مده


به بازجوی درون فرصت سوال مده

خیال سفسطه دارد، به او مجال مده

 

بدان مفتش ناپاک، جان پاک نبخش

بدان حرامی دون، بوسه‌ی حلال مده

 

همین تکیده و تنها که می‌روی خوب است

گزیده باش دلا ! تن به ابتذال مده

 

شکستگی مرضی مهلک است، محکم باش

نگاه دار غمت را و انتقال مده

 

در انتظار پذیرش نباش، بیهوده است

به این توقع مسموم پرّ و بال مده

 

به آفرین و ملامت کم و زیاد نشو

عنان صبر به فریاد قیل و قال مده

 

به احتمال طلوعی دوباره فکر نکن

یقین بدان که چنین است، احتمال مده !

 

سمانه کهرباییان
1 دسامبر 2016