لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به اغیار از تو این گرم اختلاطیها که من دیدم


به اغیار از تو این گرم اختلاطی‌ها که من دیدم

عجب نبود اگر چون شمع دارم اشک‌باری‌ها

 

وحشی بافقی
18 جولای 2017