لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بمان و عرصه ی بازی کن تو نیز جان مرا یک چند


بمان و عرصه‌ی بازی کن تو نیز جان مرا یک چند

که من به بازی دوران‌ها، به شیوه، صبر چمن دارم

 

محمد علی بهمنی
26 فوریه 2016