لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بلبل نبود عاشق گل این کلاه را


بلبل نبود عاشق گل، این کلاه را

ما بافتیم و بر سر مردم گذاشتیم

 

صابر همدانی
5 جولای 2016