لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بسی خون میخورم جای شراب امروز بی یاران


بسی خون می‌خورم جای شراب امروز بی‌یاران

که چون جام جمم، محبوس در دکان سمساران

 

مپرس از روزگارم مهربان ! حال مرا تنها

عقیق اصل داند کنج بازار بدل کاران

 

فغان زین بار سنگین تا کمر وامانده‌ام در گل

خوشا در این میان احوال بی‌عقلان، سبکباران

 

از این عیش منغص هر چه گویم باز کم گفتم

پریشانم، چو مست سر خوشی در جمع هشیاران

 

چه آوازی بخوانم در صف این جمع ناهمگون ؟

منم زنجیر خاموشی گرفتار گرفتاران

 

بیا بشمار پنهان، روز مرگم، دشمنانم را

که لبخندی به لب دارند در خیل عزاداران

 

حسین جنتی
30 جولای 2015
مرتبط با: ، ، ،