لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بر نمی خیزند مردانی که بر می خاستند


بر‌نمی‌خیزند مردانی که بر‌می‌خاستند

جاده‌ی فتحم، به درد بی غباری مانده‌ام

 

حسین جنتی
6 ژانویه 2017