لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بر سینه ات مدال شجاعت توهم است


بر سینه‌ات مدال شجاعت توهم است

کاین، دسته‌ی فرو شده‌ی خنجر من است

 

حسین جنتی
6 ژانویه 2017