لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بر جبین نقش کن از خون دل من خالی


بر جبین نقش کن از خون دل من خالی

تا بدانند که قربان تو کافرکیشم

 

حافظ
29 مارس 2018