لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بتان ز بس که به دل خانه کرده اند مرا


بتان ز بس که به دل خانه کرده‌اند مرا

قسم به کعبه که بتخانه کرده‌اند مرا

 

واقف لاهوری
5 جولای 2016