لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

با همه ی بی سر و سامانی ام


با همه‌ی بی‌سر و سامانی‌ام

باز به دنبال پرشانی‌ام

 

طاقت فرسودگی‌ام هیچ نیست

در پی ویران شدنی آنی‌ام

 

آمده‌ام بلکه نگاهم کنی

عاشق آن لحظه‌ی توفانی‌ام

 

دل‌خوش گرمای کسی نیستم

آمده‌ام تا تو بسوزانی‌ام

 

آمده‌ام با عطش سال‌ها

تا تو کمی عشق بنوشانی‌ام

 

ماهی‌ برگشته ز دریا شدم

تا تو بگیری و بمیرانی‌ام

 

خوب‌ترین حادثه می‌دانمت

خوب‌ترین حادثه می‌دانی‌ام؟

 

حرف بزن، ابر مرا باز کن

دیر زمانی‌ست که بارانی‌ام

 

حرف بزن، حرف بزن، سال‌هاست

تشنه‌ی یک صحبت طولانی‌ام

 

ها… به کجا می‌کشی‌ام خوب من ؟

ها… نکشانی به پشیمانی‌ام !

 

محمد علی بهمنی
13 جولای 2015