لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

با هر که بینمش چو بپرسم که کیست این


با هر که بینمش چو بپرسم که کیست این

گوید که این ز عهد قدیم آشنای ماست !

 

شرف جهان قزوینی
29 جولای 2018