لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

با من چه کرده است ببین بی ارادگی


با من چه کرده است ببین بی‌ارادگی

افتاده‌ام به دام تو ای گل به سادگی

 

جای ترنج، دست و دل از خود بریده‌ام

این است راز و رمز دل از دست دادگی

 

ای سرو، ذکر خیر تو را از درخت‌ها

افتادگی شنیده‌ام و ایستادگی

 

جانی زلال دارم و روحی زلال‌تر

آموختم از آینه‌ها صاف و سادگی

 

با سکه‌ها بگو غزلم را رها کنند

شاعر کجا و تهمت اشراف‌زادگی

 

سعید بیابانکی
3 ژانویه 2016