لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

با من درد آشنا ناآشنایی بیش از این


با من دردآشنا، ناآشنایی بیش از این ؟

ای وفادار رقیبان، بی‌وفایی بیش از این ؟

 

گرم احساس منی، سرگرم یاد دیگران

من کجا از وصل خشنودم، جدایی بیش از این ؟

 

موجی و بر تکه سنگی خرد، سیلی می‌زنی

با به خاک افتادگان، زورآزمایی بیش از این ؟

 

زاهد دل‌سنگ را از گوشه‌ی محراب خود

ساکن میخانه کردی، دلربایی بیش از این ؟

 

پیش از این زنجیر صدها غم به پایم بسته بود

حال، تنها بنده‌ی عشم، رهایی بیش از این ؟

 

سجاد سامانی
31 جولای 2015