لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

با سنگ دلان گرفت الفت


با سنگ‌دلان گرفت الفت

شایان شکستن است این دل

 

واقف لاهوری
21 مارس 2017