لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

با رقیبان سخن از کشتن من می گوید


با رقیبان سخن از کشتن من می‌گوید

کشتن آن است که با غیر سخن می‌گوید

 

شوقی
30 جولای 2015