لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بالابلند عشوه گر نقش باز من


بالابلند عشوه‌گر نقش‌باز من

کوتاه کرد قصه‌ی زهد دراز من

 

حافظ
16 دسامبر 2018