لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ای که احوال دل غمدیده میپرسی که چیست


ای که احوال دل غمدیده می‌پرسی که چیست

چیست حال یک هدف با تیر جور عالمی ؟

 

کلیم کاشانی
۲۰ آذر ۱۳۹۵