لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ای کاشکی میان من استی و دلبرم


ای کاشکی میان من استی و دلبرم

پیوندی این چنین که میان من و غم است

 

سعدی
25 می 2018