لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ای مست غرور با خودآ نیک ببین


ای مستِ غرور! با خودآ نیک ببین

کز بهر که خاطرِ که می‌رنجانی؟

 

حضوری قمی
19 جولای 2018