لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ای ز تو صد کام دلم یافته


ای ز تو صد کام دلم یافته

می‌طلبد دل ز تو کامی دگر

 

مولوی
13 جولای 2015